DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

Inżynier budownictwa z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży. Przez większą część swojej działalności zawodowej pracowałem jako kierownik budowy na dużych inwestycja z ramienia czołowych polskich firm zajmujących się generalnym wykonawstwem. Obecnie obsługuję inwestycje budowlane, głównie w funkcjach inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub kierownika projektu.

ZAKŁDY MECHANICZNE TARNÓW

Inspektor nadzoru robót budowlanych 07.2021 – nadal
Remont istniejącej hali galwanizerni obejmujący wymianę elewacji i częściowo pokrycia dachowego hali, odtworzenie powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowej, wymiana stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji wentylacji i elektryki.
Powierzchnia użytkowa ok. 3.120 m2

OŚRODEK REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU „KRZESZOWICE” SP ZOZ

Inspektor nadzoru robót budowlanych 10.2020 – nadal
Przebudowa pomieszczeń na sale kinezyterapii wraz z instalacjami.

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o.

Inspektor nadzoru robót budowlanych / Kierownik projektu 01.2020 – nadal
Umowa ramowa obejmująca nadzór inwestorski nad inwestycjami kubaturowymi (budowa
gazowni w Olkuszu, Nowym Sączu, Nowym Targu, Tarnowie i w Krakowie – 3 lokalizacje) oraz stacjami gazowymi regazyfikacji LNG i redukcyjno-pomiarowymi w Małopolsce.

CENTRUM HANDLOWE „MAX”

Inspektor nadzoru robót budowlanych / Kierownik projektu 01.2020 – nadal
Rozbudowa i przebudowa obiektu handlowo – usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Trzebińskiej w Chrzanowie.
Pow. użytkowa ok. 2.800 m2

PARK HANDLOWY KASZTELANIA – CHRZANÓW

Inspektor nadzoru robót budowlanych / Kierownik projektu 10.2019 – 06.2020
Budowa obiektu handlowo – usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Chrzanowie przy ul. Szpitalnej , Topolowej i Cichej .
Pow. użytkowa ok. 9.500 m2

NIDEC MOTOR & ACTUATORS

Inspektor nadzoru robót budowlanych / koordynator zespołu inspektorów nadzoru 10.2019 – 03.2020
Rozbudowa fabryki w Niepołomicach
Pow. użytkowa  ok. 15.000 m2

Kompleks basenów przy ul. Kościuszki w Katowicach

Kierownik budowy 04.2018 – 08.2019
Kompleksowa budowa basenu miejskiego z instalacjami wewn., technologią wody basenowej oraz infrastrukturą zewn., dla Urzędu Miasta Katowice.
Pow. użytkowa: 4.638 m2

Kompleks basenów przy ul. Hallera w Katowicach

Kierownik budowy 04.2018 – 08.2019
Kompleksowa budowa basenu miejskiego z instalacjami wewn., technologią wody basenowej oraz infrastrukturą zewn., dla Urzędu Miasta Katowice.
Pow. użytkowa: 4.638 m2

Uniwersytet Śląski w Chorzowie

Kierownik budowy 09.2014-01.2015
Budynek Centrum Nauk Stosowanych, Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą zewnętrzną.
Pow. użytkowa: 3.891 m2

Park Wodny w Tychach

Kierownik budowy 01.2015 – 03.2018
Kompleksowa budowa basenu dla spółki miejskiej RCGW S.A. wraz z instalacjami wewnętrznymi, technologią wody basenowej, basenem wielopoziomowym oraz agregatami kogeneracyjnymi.
Pow. użytkowa ok. 15.000 m2

Wydział Farmaceutyczny

Kierownik budowy 03.2013 – 09.2014
Rozbudowa budynku edukacyjnego wraz z instalacjami wewn. oraz infrastrukturą zewn. dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Powierzchnia użytkowa: 1.426 m2

Merint Ski Village - Wisła

Inspektor nadzoru 09.2010 – 10.2012
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą zewnętrzną oraz asfaltową drogą dojazdową dla Merint Polska Sp. z o.o.
Łączna ilość mieszkań: 28
Łączna powierzchnia użytkowa: 3.227 m2

Sala Koncertowa w Sosnowcu

Kierownik budowy 10.2011 – 06.2013
Budowa sali koncertowej wraz z przynależnymi budynkami edukacyjnymi oraz instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą zewnętrzną dla Urzędu Miasta Sosnowiec.
Powierzchnia użytkowa: 4.155 m2

Hala Widowiskowo-Sportowa w Jastrzębiu Zdroju

Kierownik budowy 12.2009 – 09.2011
Budowa sali widowiskowo-sportowej wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą zewnętrzną dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Powierzchnia użytkowa: 9.710 m2

Galeria „Nowy Świat” w Rzeszowie

Kompleksowa budowa centrum handlowego wraz z instalacjami, zbiornikiem wody pożarowej oraz całą infrastrukturą zewn. dla firmy WOMAK sp. z o.o.
Powierzchnia użytkowa ok.: 33.000 m2
Hotel „Andel’s” w Krakowie – Kierownik Robót
Rozbudowa hali montażowej fabryki FIAT w Tychach – Kierownik Robót
Budowa Hali Produkcyjno-Magazynowej Voestalpine w Tychach
Rozbudowa rafinerii Kilpilahti w Finlandii